Grundejer-
foreningen
Østermarken
Forside Log ind
 
   Forside
   Sidste nyt
   Nyhedsbrev
   Fællesarealer
   Snerydning
   Vedtægter
   Ordensregler
   Kontingent
   Til-/fraflytning
   Downloads
   Historie
   Kontakt
Facebook Grundejerforeningen Østermarken er på Facebook. Følg os på gruppen Grundejerforeningen Østermarken, Tilst.Onsdag den 21. marts 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Jeg blev valgt som dirigent og måtte beklageligvis konstatere, at generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt.

Jeg havde valget mellem at aflyse generalforsamlingen og bede bestyrelsen indkalde til et nyt møde, eller gennemføre generalforsamlingen og sikre, at enhver grundejer, som ikke var tilstede på mødet, fik mulighed for at bestride beslutningerne på den for sent indkaldte generalforsamling.

Jeg valgte den sidste løsning.

Når referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på grundejerforeningens hjemmeside og udsendt til alle registrerede e-mail-adresser samt på foreningens Facebook hjemmeside, har de grundejere, som ikke var tilstede på generalforsamlingen, efterfølgende 14 dage til evt. at bestride beslutningerne på den afviklede generalforsamling.

Det gøres ved at sende en mail herom til formandens e-mail, som fremgår af punktet Kontakt på foreningens hjemmeside ostermarken.dk

Hvis beslutningerne på generalforsamlingen bestrides, vil bestyrelsen være nødt til at indkalde til nyt møde, denne gang rettidigt

Jeg har virkelig stor respekt for bestyrelsens daglige arbejde til gavn for alle grundejere i foreningen og har forsøgt at finde en acceptabel pragmatisk løsning på aftenens dilemma: aflyse mødet eller gennemføre mødet med risiko for, at beslutningerne på mødet efterfølgende bliver forkastet af de øvrige grundejere.

Det er min personlige vurdering, at aftenens beslutninger er acceptable og også vil blive godkendt på et nyt møde. Men nu har I i hvert fald fået info om, at I har mulighed for at gøre indsigelse, når referatet er tilgængeligt.

Referat fra generalforsamlingen forventes udsendt/offentliggjort senest 3 uger efter generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Lars-Bo Engemann
ØM 19   

Sidst nye downloads

 Referat ordinær generalforsamling 21.03.2018
 Formandens beretning marts 2018
 Oprydningsdag
 Budget 2018
 Balance 2017
 Regnskab 2017